Nắp chụp đầu cực Cầu chì tự rơi FCO

Nắp chụp đầu cực Cầu chì tự rơi FCO

• Mã SP: C-FCO

• Nhóm sản phẩm: Cách điện polymer

• Tình trạng:

• Số lượng: 1--