Nắp chụp đầu cực Chống sét van LA

Nắp chụp đầu cực Chống sét van LA

• Mã SP: CLA-1

• Nhóm sản phẩm: Cách điện polymer

• Tình trạng:

• Số lượng: 1--