Nắp chụp đầu cực Hạ thế Máy biến áp

Nắp chụp đầu cực Hạ thế Máy biến áp

• Mã SP: CLVT-1

• Nhóm sản phẩm: Cách điện polymer

• Tình trạng:

• Số lượng: 1--