Nắp chụp đầu cực Cao thế Máy biến áp

Nắp chụp đầu cực Cao thế Máy biến áp

• Mã SP: CHVT-30

• Nhóm sản phẩm: Cách điện polymer

• Tình trạng:

• Số lượng: 1--