Khóa néo nêm dây chống sét dạng nêm NUT

Khóa néo nêm dây chống sét dạng nêm NUT

• Mã SP: NUT-xx

• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây

• Tình trạng:

• Số lượng: 1--

Ứng dụng để lắp đặt cho dây chống sét bằng thép.
Vật liệu:
Thân khoá và kẹp dây: thép mạ kẽm nhúng nóng
- Phần cứng
: thép mạ kẽm nhúng nóng
Chốt chẻ: thép không rỉ