Kẹp xiết cáp vặn xoắn

Kẹp xiết cáp vặn xoắn

• Mã SP: KX-4xXX-XXX

• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây

• Tình trạng:

Kẹp xiết sử dụng để xiết cáp vặn xoắn 4x35mm2, 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2, 4x120mm2, 4x150mm2, ...