Mắt nối yếm cáp

Mắt nối yếm cáp

• Mã SP: TC-xx

• Nhóm sản phẩm: Phụ kiện đường dây

• Tình trạng:

Ứng dụng để lắp đặt cho giáp níu.
Vật liệu:
Thân: thép mạ kẽm nhúng nóng
- Bu lông
: thép mạ kẽm nhúng nóng
Chốt chẻ: thép không rỉ